Төслүүд

Энэ хугацаанд “Укрэлектромонтаж” ХХК нь Монгол улсын барилгын салбарт щитний тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт ба гадна, дотор цахилгааны монтажийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байна.