Рапид харш хороолол

оны хооронд “Хурд групп” ХХК-ийн Рапид харш хорооллын 14 блок 4600 айлын орон сууцын монтажийн ажил