Эрчим хүчний хэмнэлт

Эрчим хүчний хэмнэлт

Цахилгаан эрчим хүчний үнэ болон хэрэглээний зардлын өсөлт бизнесийн хөгжил, ашиг орлогод үлэмж нөлөөлж байгаа нь аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд үр ашиггүй зардлаа хэмнэх, ашиг орлого нэмэгдүүлэх янз бүрийн арга шийдлүүдийг хайхад хүргэдэг.

Укрэлектромонтаж ХХ компани нь худалдааны төв, зочид буудал, бүх төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байгаа аж ахуй нэгж, уул уурхайн компаниудад өөрийн объект дээр хэрэглэж байгаа   цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх технологийг нэвтрүүлэн олон жилийн хугацаанд туслалцаа үзүүлж байна.