“Новотель“ зочид буудал

онд Хурд Интернэшнл ХХК-ийн “Новотель“ зочид буудлын 15 давхар барилгын дотор цахилгааны монтажийн ажил