Хүннү-2222

онд Хүннү-2222 хороолол 7 блок 882 айл, Нарны хороолол 6 блок 828 айл